zamieniać się


zamieniać się
Coś zamienia się w czyn zob. czyn.
Zamienić się w słuch zob. słuch 2.
Zamienić się w słup soli zob. słup 2.
Zamienić się w sopel lodu zob. sopel.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zamieniać się – zamienić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dawać sobie nawzajem coś w zamian za coś; wymieniać cię czymś nawzajem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zamieniać się na miejsca. Zamienić się na bluzki. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zamieniać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zamieniaćam, zamieniaća, zamieniaćają, zamieniaćany {{/stl 8}}– zamienić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, zamieniaćnię, zamieniaćni, zamieniaćeń, zamieniaćniony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zamieniać — Zamienić z kimś słowo, pół słowa, dwa słowa, dwa zdania itp. «porozmawiać z kimś przez chwilę»: Otto wszedł z brzegu po kładce na statek, uścisnął w milczeniu rękę Konrada Klanga. Nie zamienili ze sobą ani słowa. Jakieś półgłośne mruknięcie… …   Słownik frazeologiczny

  • zwęglać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk VIIIa, zwęglać sięa się, zwęglać sięają się {{/stl 8}}– zwęglić się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, zwęglać sięli się {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ulegać częściowo procesowi… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zamienić — dk VIa, zamienićnię, zamienićnisz, zamienićmień, zamienićnił, zamienićniony zamieniać ndk I, zamienićam, zamienićasz, zamienićają, zamienićaj, zamienićał, zamienićany 1. «dać, otrzymać coś w zamian za coś, zastąpić jedną rzecz inną; zrobić… …   Słownik języka polskiego

  • skraplać — ndk I, skraplaćam, skraplaćasz, skraplaćają, skraplaćaj, skraplaćał, skraplaćany skroplić dk VIa, skraplaćlę, skraplaćlisz, skropl, skraplaćlił, skraplaćlony 1. «zamieniać substancję lotną na ciekłą przez wywieranie odpowiednio wysokiego… …   Słownik języka polskiego

  • walić — ndk VIa, walićlę, walićlisz, wal, walićlił, walićlony walnąć dk Va, walićnę, walićniesz, walićnij, walićnął, walićnęła, walićnęli, walićnięty, walićnąwszy 1. tylko ndk «powodować rozpadanie się, upadek czegoś; burzyć, rozwalać, przewracać coś»… …   Słownik języka polskiego

  • zwęglać — ndk I, zwęglaćla, zwęglaćają, zwęglaćał, zwęglaćany zwęglić dk VIa, zwęglaćli, zwęglaćlił, zwęglaćlony 1. zwykle w imiesł. biernym «spalać coś na węgiel» Zwęglony papier. Zwęglone szczątki domu. 2. geol. «powodować w sposób naturalny… …   Słownik języka polskiego

  • zeskalać — ndk I, zeskalaćla, zeskalaćają, zeskalaćał zeskalić dk VIa, zeskalaćli, zeskalaćlił, zeskalaćlony, bud. «wzmacniać i uszczelniać grunt za pomocą środków zeskalających, wtłaczanych zagłębionymi w grunt rurami lub metodą elektroosmozy;… …   Słownik języka polskiego

  • lodowacieć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IIIa, lodowaciećeję, lodowaciećeje, lodowaciećciał, lodowaciećcieli {{/stl 8}}– zlodowacieć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zamieniać się w lód; zamarzać :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień